अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र (Economics) MCQ Questions and Answers

Top 100+ अर्थशास्त्र (Economics) Quiz Questions and Answers

अर्थशास्त्र (Economics)
mpsc economics questions in marathi useful for all mpsc and saralseva (Direct Recruitment) exams.

➤MPSC राज्यसेवा परीक्षा मध्ये MPSC Economics(अर्थशास्त्र) हा महत्वाचा भाग असून दरवर्षी MPSC राज्य्सेवेच्या पूर्व परीक्षे मध्ये यातून १०-१२ प्रश्न असतात.हे सर्व प्रश्न कोणत्याही MPSC Economics(अर्थशास्त्र) Notes PDF न वापरता खालील दिलेल्या धड्यामधून वाचता येतील.

➤MPSC Arthshashtra साठी तसे जास्तीत जास्त सराव करणे फायद्याचे ठरते.MPSC Economics(अर्थशास्त्र) Notes मराठी मध्ये वाचून MPSC Combine च्या पूर्व परीक्षेतही फायदा होऊ शकतो.

➤खाली दिलेल्या मुद्यामध्ये त्या MPSC Economics(अर्थशास्त्र) Points शी निगडीत सर्व काही परीक्षनिहाय उपलब्ध केले आहे.या MPSC Economics(अर्थशास्त्र) च्या notes PDF मध्ये उपलब्ध आहेत.

mpsc economics Syllabus

mpsc economics Syllabus
1.भारतातील आर्थिक सुधारणा 2. पंचवार्षिक योजना
3.रोजगारी 4.भारतीय बैंक
5.भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार 6. शाश्वत विकास
7. व्यापार तोल व्यवहार तोल

What are the economics topics for MPSC state service prelims?

1)Economic and social development

2)Sustainable Development

3)Poverty

4)Inclusion

5)Demographics

6)Social sector Initiatives etc

Demographics