इतिहास (History)

इतिहास (History) MCQ Questions and Answers

Top 100+ इतिहास (History) Quiz Questions and Answers

इतिहास (History)
mpsc History questions useful for all mpsc and saralseva (Direct Recruitment) exams.

We provide MPSC (Maharashtra Public Service Commission) State Service Exam 2021 Free questions and answers with detailed solutions. This MCQ or Multiple choice or objective Question Bank is available Free in Hindi & English both Medium.

Maharashtra General Knowledge with Multiple Choice Objective Questions for Maharashtra PSC (MPSC) Examinations of 2021-22. Objective Maharashtra GK Questions on Maharashtra History, Culture, MPSC Geography, MPSC Economy and Polity.

MPSC history syllabus for prelims

Topics
1.History of Modern India (1818-1857) particularly Maharashtra 2.Ancient history
3.Art and Culture 4.India after Independence
5. Medieval history, etc.

MPSC History Syllabus 2021 - Mains

Topics
1.Establishment of the British Rule in India 2.History of Modern India
3.Renaissance Era 4.Indian Economy under Colonial Rule
5. Emergence & growth of Indian Nationalism 6. Famous movements against British Government
7. National movement in Gandhian Era & Dr. B.R. Ambedkar's approach towards untouchability 8.Constitutional Development under British Government
9. Toward the Transfer of Power 10.India after Independence
11. National movement in Gandhian Era & Dr. B.R. Ambedkar's approach towards untouchability 12.Selected Social Reformers of Maharashtra
11. Cultural Heritage of Maharashtra (Ancient to Modern)

History (इतिहास)

1) प्राचीन,

2) मध्ययुगीन,

3) आधुनिक प्रत्येक कालखंडा विषयी खाली सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

1) प्राचीन भारताचा इतिहास

-प्रागैतिहासिक कालखंड

-हडप्पा संस्कृती

-वैदिक काळ

-महाजनपद काळ

-नविन धार्मिक चळवळी

-मौर्य साम्राज्य

-मौर्योत्तर भारत

-गुप्त साम्राज्य

-गुप्तोत्तर काळातील प्रादेशिक सत्ता

2) मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

-मध्ययुगीन कालखंडाची सुरूवात

-प्रादेशिक सत्तांचा उदय

-देवगिरीचे यादव

-मुस्लिमांचे भारतात आगमन

-दिल्ली सल्तनत

-भारतातील प्रादेशिक सत्ता (१३ वे ते १५ वे शतक)

-मुघल साम्राज्य

मराठा साम्राज्य

भक्ती, सूफी व इतर धार्मिक प्रवाह

3) आधुनिक भारताचा इतिहास

-आधुनिक भारत

-युरोपियनांचा भारत

-ब्रिटीश सत्तेची भारतात स्थापना

-जमीन महसुल व्यवस्था

- शिक्षण

- वृत्तपत्रे

- सामाजिक + धार्मिक सुधारणा

- शेतकऱ्यांचे आंदोलन

- 1757 – 1857 उठाव

- 1857 चा उठाव

- संघटना

- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

- बंगालची फाळणी व वंग भंग चळवळ

- 1914 -1922 टप्पा

- 1927 – 1935 टप्पा

- 1937-1947 टप्पा

- स्वराज्य पार्टी

- कांतिकारी चळवळ

- राष्ट्रीय चळवळीत महिलांचे योगदान

- गव्हर्नर जनरल + व्हाईसरॉय

- प्रशासकिय विकास + महाराष्ट्र

- सुभाषचंद्र बोस

- कामगार संघटना