गणित (Mathematics)

गणित (Mathematics) MCQ Questions and Answers

Top 100+ गणित (Mathematics) Quiz Questions and Answers

  गणित (Mathematics)
mpsc Maths questions useful for all mpsc and saralseva (Direct Recruitment) exams.

We provide MPSC (Maharashtra Public Service Commission) State Service Exam 2021 Free questions and answers with detailed solutions. This MCQ or Multiple choice or objective Question Bank is available Free in Hindi & English both Medium.

Maharashtra General Knowledge with Multiple Choice Objective Questions for Maharashtra PSC (MPSC) Examinations of 2021-22. Objective Maharashtra GK Questions on Maharashtra History, Culture, MPSC Geography, MPSC Economy and Polity.

Maths (गणित)

Maths (गणित)
1.प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती 2. संख्या व स्थानिक किंमत यांच्या विषयी संपूर्ण माहिती
3. वेग, वेळ आणि अंतर विषयी संपूर्ण माहिती 4. काळ, काम आणि वेग विषयी संपूर्ण माहिती
5.चलना विषयी संपूर्ण माहिती 6.एकमान पद्धत विषयी संपूर्ण माहिती
7. गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमाविषयी संपूर्ण माहिती 8. गुणोत्तर व प्रमाण यांच्या विषयी संपूर्ण माहिती
9.वय (वयवारी) 10.प्रमाण भागीदारी
11. पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे 12.ल.सा.वि.आणि म.सा.वि.
13. शेकडेवारी 14. दशांश अपूर्णांक
15.व्यवहारी अपूर्णांक 16. घन आणि घनमूळ
17. वर्ग आणि वर्गमूळ 18. सरासरी